Байланыс ақпараттары

Комплаенс бақылау

Құрметті «Сентрас Иншуранс» сақтандыру компаниясы »АҚ клиенттері!

«Сентрас Иншуранс» СК» АҚ комплаенс-бақылаушысы ресми жад бетіне хош келдіңіздер.

Біздің компаниямызда компанияның комплаенс-қауіптермен, яғни, Қазақстан Республикасының заңнамасын, соның ішінде құзыретті органның нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар компанияның ішкі ережелері мен рәсімдерін орындамауы салдарынан пайда болған шығындардың (залалдардың) қауіптерін басқару мақсатын көздейтін комплаенс атқарымы енгізілген.

Реализация функции комплаенс возложена на комплаенс-контролера, в исключительную компетенцию которого входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности компании требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур компании.

Енді сіздердің әрқайсыларыңыз компанияның және оның қызметкерлерінің қызметінде кездесетін ҚР заңнамаларын, оның ішінде ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін, компанияның ішкі нормативтік құжаттарын, этикалық нормаларды бұзу деректері туралы хабарлау үшін тікелей комплаенс бақылаушыға e-mail арқылы жүгіне аласыздар: Compliance@cic.kz

Нысанды толтыру: